3 saniyenizi ayırın, ihtiyacınız olan sigorta ürününü seçin,
bilgilerinizi doldurun, anında %45 e varan
fiyat avantajından faydalanın
0216 290 66 30 7/24 bize ulaşabilirsiniz
info@startsigorta.com.tr
Stop Loss Poliçeleri Nedir
Stop Loss Poliçeleri Nedir

Reasürans; sigorta edilen bir riskin, belli bir kısmının ya da tamamının yeniden sigortalanmasına verilen isimdir. Sigorta şirketleri, güvenceleri altındaki risklerde büyük hasarların aynı zamana denk gelmesi gibi bir duruma karşı, ödemeler ile ilgili sıkıntıya düşmemek için reasürans ya da diğer adıyla mükerrer sigorta yaptırırlar.

Bu sigorta poliçesi, sigorta şirketlerine kendi sermayeleri ve özvarlıkları ile mali yönden mümkün olmayan riskleri sigortalayabilme olanağı tanımaktadır. Bu gibi durumlarda bazı ölçüler esas alınmaktadır. Branş esası ile tespit edilen saklama payları, sedan şirketinin risk üzerindeki sorumluluğunu gösterir. Aşan kısımlar reasürans anlaşmaları ile reasürans şirketlerine devredilir. Yapılan reasürans işlemlerine riski devreden şirkete sedan, riski devralan şirkete ise reasürör adı verilmektedir.

Riski devreden sedan şirketler, sigortalılardan topladıkları primleri ve daha önce sigortalıya ödedikleri hasarları, yapılan reasürans anlaşmaları ile riski devralan reasürans şirketlerine yansıtırlar. Fakat riski devralan şirket yani reasürör ile sedan şirket arasındaki risk transferleri işlemi, yıllık anlaşmalar olmadan da yapılabilmektedir. Yine riski devreden sedan şirket, her bir risk için ihtiyari olarak riski devralan şirkete başvurabilmektedir.

Reasüransa gerek duyulan bazı durumlar bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Sigortacının iş kabul kapasitesinin artmış olması
  • Rizikonun yayılması
  • Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması,
  • Birikim fazlasının neden olabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü,
  • Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi,
  • Riski devralan reasürörden sigortacıya bilgi aktarımı,

Reasürans anlaşmaları, farklı tekniklere göre yapılmaktadır. Bunlar arasında Stop Loss poliçeleri

de yer almaktadır.

 

Stop Loss Poliçeleri

Stop Loss poliçeleri, sigorta şirketlerinin yıl boyunca ödediği hasarların karşılanması adına yapılan anlaşmaya verilen addır. Bu anlaşma modelinde riski devralan reasürör, tek bir hasarın belli bir sınırı aşması durumunda tazminat sorumluluğuna ortak olur. Ancak bütün hasarların toplamı daha önceden belirlenen limiti aştıysa bu durumda aşan kısmı sedan şirkete tazmin etmektedir. Bu oran aşıldıktan sonra meydana gelen bilimum hasarlar, teminat limiti içerisinde reasürör tarafından karşılanır. Bu teminatın limiti de esasen hasarın bir yüzdesi ile ifade edilir.