3 saniyenizi ayırın, ihtiyacınız olan sigorta ürününü seçin,
bilgilerinizi doldurun, anında %45 e varan
fiyat avantajından faydalanın
0216 290 66 30 7/24 bize ulaşabilirsiniz
info@startsigorta.com.tr
  • kasko
Kasko Sigortası

Karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracınızın gerek hareket, gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır. Kasko Sigortası bir hasar araç sahibinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile temin etmektedir.

Ayrıca istenirse araç yardım hizmetleri de (asistans) teminata dahil edilebilmektetir.Seçeceğiniz araçta taşınan yük ek teminatıyla ticari araçlarınızda taşıdığınız emtianızın araçla birlikte çalınması, yanması, çarpılması ve zarar görmesini teminat altına alabilirsiniz. Karşı araçlara veya aracınızda seyahat eden yolculara vereceğiniz zararları da ihtiyari mali mesuliyet ya da ferdi kaza ek teminatını seçerek teminat altına alabilirsiniz.

Kasko Sigortası teminatı ile sigortalının, poliçede belirtilen araçtan doğan menfaatinin, poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınır. Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede belirtilmeleri koşuluyla araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkısında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir.

Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
Aracın yanması,
Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre 4 farklı ürün sunulabilmektedir.

Dar Kasko: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Kasko: Yukarıdaki ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür
Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.
Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe isminde belirtilmesi gerekir. Poliçenizi satın almadan önce kontrol ediniz. Ayrıca, Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre ek sözleşmeyle aşağıda belirtilmiş olan zararlar da teminat kapsamına dahil edilebilir. Ek sözleşmeyle teminata alınan haller poliçede yazılı olarak belirtilmelidir. 01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir:

Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
Genel şartların A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar, Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar, Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.
Poliçeniz “tam kasko” ise, yukarıda belirtilen teminatlar poliçenizde bulunmaktadır. Poliçeniz “genişletilmiş kasko” ise, yukarıda belirtilen teminatların bir kısmı poliçenizde teminat altına alınmış olabilir, poliçenizin detaylarında teminat kapsamını kontrol ediniz. Ayrıca kasko sigortasına aşağıdaki teminatlar ve hizmetler de farklı limit ve koşullarla dahil edilebilmektedir:

3. kişilere verilebilecek bedeni ve maddi zararlar, (İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı)
Şoför ve yolcuların kaza sonucu zarar görmeleri, (Ferdi Kaza teminatı)
Hukuksal uyuşmazlıklar nedeniyle oluşabilecek koruma teminatı (Hukuksal Koruma)
Kazanılmış hasarsızlık indiriminin hasar olması durumunda dahi korunması (Hasarsızlık Koruma teminatı)
Aracın kaza veya çalınma sonucunda tamamen kaybı durumunda, tazminat olarak 0 km araç bedelinin ödenmesi (Yeni Araç İkame Bedeli teminatı)
Çekici ve Ambulans gönderilmesi gibi “Asistans (Yardım)” hizmetleri
Mini Onarım hizmetleri
Kiralık araç
Araç içinde bulunan özel eşyalara gelecek zararlar
Hangi durumlarda hasar ödenmez?

Savaş halleri
Nükleer riskler
Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
Aracın alkol ve uyuşturucu madde almış sürücü tarafından kullanılması sırasında oluşan zararlar
Araca sahibi veya sorumlu olduğu kişilerce kasten verilen zararlar
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

Kasko Da Hasar İhbarı Yaparken İzlenmesi Gereken Yollar

Bilindiği üzere kasko, aracın kazaya karışması ya da her hangi bir sebeple hasara uğraması durumunda, meydana gelebilecek maddi hasarları teminat altına alan bir poliçe türüdür. Bu poliçe güvenilir ve kurumsal bir sigorta acentesi ile yapılan anlaşma ile oluşturulurken, karşılıklı güven ve prosedürler çerçevesinde de uygulamaya koyulmaktadır.

Kasko hizmetlerinden sorunsuz yararlanmak ve teminat kapsamlarından eksiksiz faydalanabilmek için sigortalının olası bir kaza sonucunda izlemesi gereken yolları ve takip etmesi gereken kriterleri tam anlamıyla bilmesi ve uygulaması gerekmektedir.

Bu şartların en başında da kazaya karışan aracın sigorta acentesine 5 gün içerisinde bildirilmesi gelmektedir.‘Küçük bir sıyrık, daha sonra toplu hasar ödemesi yaptırırım’ diyerek erteleyeceğiniz zararlar, ne yazık ki zaman aşımına uğrayacağı için teminat dışı kalmakta ve size ekstradan maddi kayıplar yaşatmaktadır. Bu sebeple aracın uğradığı tahribatları büyük küçük demeden an itibariyle acentenizle paylaşmak, size sahip olduğunuz haklardan sonuna kadar faydalanabilme imkanı kazandıracaktır.

Maddi hasarlı gerçekleşen trafik kazasında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise çalıştığınız sigorta şirketinden bir ekspertiz desteği çağırmak ve bir polis yada jandarma eşliğinde, eğer yapabiliyorsanız kendi aranızda karşılıklı olarak trafik kazası tespit tutanağı hazırlayarak, imzalamak olmalıdır. Kaskonun bir an önce zararınızın tazminini karşılayabilmesi için oldukça önem arz eden bu tutanak, gerekli diğer belge ve evrakların birlikteliğinden işleme koyulmaktadır.

Bu evraklar ise;
Kaza tespit tutanağında yer alan Alkol durumunun sonucu,
İfade tutanakları,
Hasara ait fotoğraflar,
Kişinin ehliyet ve ruhsat fotokopisi.
Ayriyeten çalıştığınız acente ile poliçenizin numarası,
Kazanın yaşandığı tarih, saat ve yer bilgileri.

Araçtaki hasarın boyutu ile tahmini zarar boyutu hakkındaki bilgilerde ihbarda mutlaka bildirilmesi gereken notlardır.Tüm bu belgeleri hazırlayıp, eksper desteğinden de yardım aldıktan sonra, eğer poliçeleriniz düzenli ödenmiş ve kasko genel şartlarına aykırı bir durumla da karşı karşıya kalmamışsanız, artık aracınızın onarıma gönderilmesi için beklemeye koyulabilirsiniz.

Eğer 5 gün içerisinde kazayla ilgili detayları sigorta acentesine bildirmemişseniz, poliçenizin zamanı dolmuş ve yeniletmemişseniz, alkol ya da uyuşturucu etkisi altında kazaya karışmışsanız ve aracınız 3. Şahısların kullanımı esnasında zarar uğramışsa, o zaman kasko teminatları devre dışı kalmakta ve ortaya çıkacak maddi hasarları da kendi bütçenizden karşılamak zorunda kalacaksınız.

Bu sebeple hasar ihbarlarınızı ertelemeyin, izlemeniz gereken yolların ve sahip olduğunuz hakların da bilincinde olun.

Muafiyetli Kaskoyu Kimler Yaptırabilir?

Muafiyetli Kasko; aracının yıllık kasko giderlerini karşılamakta, poliçenin yenilenmesinde sıkıntı yaşamakta olan insanların yaptırabileceği ya da kaza riskinin olmadığı, güvenlik sorunu yaşanmayan yerlerdeki insanların sahip olabileceği ekonomik bir kasko çeşididir. Bu poliçede oluşan kaza ya da hasarlar sigorta acentesi ile sigortalının birlikteliğinden karşılanarak, gider masrafları anlaşmaya göre%1,%2,%3 muafiyet bedeli üzerinden hesaplanarak gider paylaşımı yapılmaktadır.

Muafiyetli kaskoya sahip bir araç, diğer kasko çeşitleriyle aynı teminatlara sahip olmaktadır. Yangın, deprem, çalıntı, sel, yolda kalma, kaza gibi teminatların hepsini bünyesinde barındıran bu poliçeyi hazırlamadan önce mini hasarlarında bu kapsam dahilin de olup olmadığını yada olmasını istediğiniz teminatların listesini detaylı bir şekilde görüşüldükten sonra poliçenizin hazırlanmasında fayda olacaktır.

Bu poliçe türünün genellikle yoğun trafik akışının olmadığı, sakin, güvenli, ve kalabalık nüfusa sahip olmayan bölge ve şehirlerde daha çok tercih edildiğini görmekteyiz.. En doğrusu da bu! çünkü her an bir kazaya karışma olasılığı ya aracın çalınma korkusun olmadığı bir şehirde, Muafiyetli kaskodan faydalanmak hem akıllıca hem de daha ekonomik bir çözüm olacaktır.

Bu kasko çeşidinden dileyen her sigortalı faydalanabilir fakat eğer yüksek meblağlı bir araca sahipseniz ve İstanbul gibi kalabalık ve trafik sorunu olan bir şehirde yaşıyorsanız bu düşüncenizi biraz ertelemekte fayda olacaktır. Muafiyetli kasko daha çok sakin ilçelerde, köy ve kasabalarda bulunan ve değeri çok yüksek olmayan araçlara uygulanabilecek bir kasko çeşididir.

Bunun dışında güvenlik sıkıntısı yaşamayacağınız bir yerde oturuyor ve aracınızı da çok sık kullanmıyorsanız o zaman bu kasko çeşidini tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda, yaptıracağınız muafiyetli kasko poliçesinde mini hasar teminatları da kapsam içindeyse bu durumda da bu kasko size daha verimli olabilir ve ödeyeceğiniz ekstradan poliçe giderlerinin de kurtulabilirsiniz.

Eğer sizde aracınızın kaskosunun olmasını istiyor ama poliçe primlerinden şikayet ediyorsanız, şartlar dahilindeki bir şehirde yaşıyor ve aracınızın güvenliğinden de emin oluyorsanız o zaman Muafiyetli kasko sizin yardımınıza koşacak ve sizi tüm bu karmaşık düşüncelerden kurtaracaktır.

Muafiyetli Kasko Nedir?

Kasko; aracınızın karşılaşabileceği her türlü hasar, kaza ve zararları teminat altına alan ve sadecearaçla ilgili giderleri kapsayan bir poliçe türüdür. Genişletilmiş(full) kasko ile dar kasko olarak çeşitlere ayrılan ve bu alternatiflere göre ödeme poliçeleri hazırlanan kaskoda, böylelikle her bütçeye hitap edecek ve sadece ihtiyaçlara uyum sağlayacak poliçe türlerinin oluşturulması sağlanmıştır.

Uzun zamandır var olan fakat çok sık duymaya alışık olmadığımız Muafiyetli Kasko sistemi de, kasko yaptırmak isteyen fakat kısıtlı bütçeye sahip olan insanların başvurduğu bir poliçe türüdür. Poliçelerin daha cüzi miktarda ödeme planı ile hazırlanabilmesi ve kasko hizmetlerinin büyük bir bölümünden faydalanılabilmesi açısından oldukça avantajlı olan bu sistem, kullanıcılarına hem kaliteli, hem ekonomik hem de kullanımı esnek bir hizmet profili sunmaktadır.

Muafiyetli kasko, sigorta şirketi ile sigortalının, hasar karşısında birlikte hareket etmesiyle ve zararları birlikte tazmin etmesiyle yürütülen bir uygulamadır. Yani aracın uğrayacağı kaza, çalıntı ve pert olması sonucu oluşacak giderlerin bir kısmını şirket öderken, bir kısmını da sigortalı olan kişinin ödemesi demektir. Örneğin

10.000 liralık kasko değerine sahip aracınızı %1 muafiyetle kasko yaptırdınız. Sigorta şirketi 10.000x%1 lik kısımdan düşülen miktarın geri kalanını yani 100 lira ve üstünü teminat altına alırken, sizde geri kalan kısmın ödenmesinden mesul oluyorsunuz.

%1, %2 ve %3 muafiyet şeklinde sigortalanıp, vaka sonucunda giderlerin bu yüzde üzerinden hesaplanıp ödendiği bu kasko çeşidin de, dilenirse sabit bir miktarda anlaşma da yapılabilip bu doğrultuda araçların muafiyet bedelleri de ortaya çıkarılabilir.

Muafiyetli kasko çok küçük hasarları teminat dışı bıraktığı için, eğer yoğun bir trafik içinde ve her an aracınızın kazaya karışma olasılığı yüksek bir şehirde yaşıyorsanız muafiyetli kaskoyu bir kenara bırakmanız gerekmektedir. Genellikle kaza oranı düşük yörelerde, şehirlerde, güvenlik sorunu olmayan bölgelerde ve araç bedeli düşük olan insanlar için daha cazip olan bu poliçe türü, tercih edilirken bu kriterlerin göz ardı edilmemesi gerektiği bilinse de yine de tercih sigortalılara bırakılmaktadır.

Yenilenen Kasko Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Sigortalının daha kaliteli hizmet alması, ihtiyaçlarına uygun poliçelere sahip olması ve her koşulda iki taraf arasında mağduriyet yaşanmaması için, kasko sigortasında her geçen gün yeni güncellemeler yapılmakta, yeni maddeler yürürlüğe koyulmaktadır. Genellikle teminatlar, kapsam dışı kalan durumlar ve şartlar üzerinde yapılan bu değişiklikler, hem sigortalı hemde sigortacı menfaateri gözetilerek düzenlenmektedir.

En son Eş Değer Parça garantisi ile yeni bir boyut kazanan kasko uygulaması, kazandırılan bu yeni değişiklikle birlikte sigortalıya daha kaliteli ve güvenilir hizmet alma fırsatlarını sunarken, ödedikleri paranın karşılığını da fazlası ile alma imkanı da sağlamıştır. Araçlarına uygulanacak parça değişimlerinde, artık araç ile uyum sağlayacak eş değerde parça ve onarım hizmeti alabilme imkanı yakalayan sigortalı, aynı zamanda araçlarının onarımını yapacak servislerini seçime hakkını da kazanmış olmaktadır.

Yenilenen sistemin getirdiği diğer avantajlar da şu şekilde sıralanmaktadır.Araçların TSB nin belirlediği kasko değer listesi üzerinden değilde, şirketlerin TSB kasko değer listesi ile birlikte araç rayiç bedeli üzerinden poliçeleri hazırlayacak olmasıdır. Böylelikle, sigorta yaptırılan dönemde poliçede yazan değer ile hasar tazmini yapma dönemi sona ererek, araç rayiç bedeli üzerinden yani, aracın şu anki değerinden hasar ödemesi yapılma devri başlamış olmaktadır.

Aracın pert olması durumu da bu içerik kapsamı altındadır.Kasko da yapılan çeşitlendirmeler; Dar ve Kasko olarak ana teminatlara, Genişletilmiş ve Tam Kasko olarak da ek teminat alternatiflerine ayrılan kasko çeşitleriyle her ihtiyaca ve bütçeye hitap edecek sigorta poliçelerinin oluşturulmasını sağlayan bu sistemle, artık ihtiyaçlar kapsamında poliçeler hazırlanmakta, gereksiz görülen teminatlar kapsam dışı bırakılarak, daha ekonomik kasko poliçesi oluşturma olanağı sağlanmaktadır.

Buna ilaveten sigorta kapsamında olmayan durumların, sigortalı isterse ek teminatlar başlığı altında poliçeye ilave ettirebileceği durumlarında, kasko kapsamı içerisine alınabileceği imkanı da bu yeni sistemle yürürlüğe koyulmuştur.Hasarsızlık indiriminin mini onarımlarla(çizik, boya,döşeme yırtılması, lekelenmesi gibi,)bozulmaması ve uygulanan onarım ve parça değişimlerinin 2 yıl garanti kapsamında olması da yenilenen kasko sisteminin kazandırdığı avantajlar arasında yer almaktadır.

Kasko Da Eksperin Önemi

Bilindiği üzere Kasko, motorlu taşıtların uğrayacağı kaza, çalıntı, yanma yada herhangi bir sebeple zarara uğrama durumunda teminat altına alınan durumlar ve limitler dahilinde zarar tazminleri yaparak, insanların yaşamlarına kaldıkları yerden yeniden en kısa sürede devam etmelerini sağlamaktadır.

Kasko aracın karıştığı kaza yada hasarlar karşısında eksperden yardım almakta ve onların gözetimi ve denetiminde zarar tazminleri yapmaktadır. Bu sebeple Kasko da bütün işlemler Eksperden yürüyor diyebiliriz. Eksperin tutacağı tutanaklar doğrultusunda, kazanın yada vakanın oluş zamanı, meydana gelme şekli, hasar durumu ve ortaya çıkan gider masrafları ile ilgili bütün detaylar dosyaya işlenir ve acentalar tarafından haklı bulunursa tazminleri gerçekleştririlir.

Elbetteki araç kullanıcılarının uymak zorunda olduğu kural ve yasalar çerçevesi dışında gerçeklemiş bir hasarın giderlerini sigorta şirketi karşılamamaktadır. Alkollü yada uyuşturucu madde altında araç kullanmak, aracın yetkili olmayan kişi tarafından kullanılması yada ehliyetsiz araç kullanılmasından kaynaklı doğacak sorunlar kasko tarafından teminat dışı kabul edilen vakalardır.

Bu sebeple eksper incelemesi çok önemlidir. Eksper olay yerine gitmeden araç yerinden oynatılmamalı, vaka en az 3 gün içerisinde acentaya bildirilerek eksper desteği çağrılmalıdır. Polis kayıtlarında ne olursa olsun, eksper hasarda bir hile yada eskiye dönük bir zararın olup olmadığını kolaylıkla tespit edebilir ve olay hangi kılıfa uydurulmaya çalışılırsa çalışılsın kaskodan faydalanmak için, eksperler bir şekilde doğruya ulaşarak, ama mutlaka ulaşarak hasarın teminat içinde yada dışında olduğnun yada olmadığının bilgisini acentaya bildirmvermektedir.

Bu sebeple kasko ekspersiz olmaz, eksperdende bir şey kaçmaz.

Kasko Ne Zaman İptal Edilebilir?

Kasko ile trafik sigortasının birbirinden ayrı olduğunu karıştırmamak gerekiyor. Trafik sigortası yapılması zorunlu ve karşı tarafı teminat altına alan bir uygulama olurken, kasko isteğe bağlı ve sizi güvence altına alan bir sistemdir. Aracın karşılaşacağı kaza, yangın, doğal afet, terör olayları gibi yıkıcı ve zarar verici durumlarda devreye giren ve hasar tazmini yapan KASKO, kişiye özel ve yıllık olarak düzenlenmektedir.

Her sene yenilenmesi gereken, aracın modeline yaşına ve kullanım amacına bağlı olarak belirlenen primler doğrultusunda poliçeler hazırlanan bu uygulama, bazen bir araç satışı bazen de bir araç değişimi esnasında sonlandırılmak istenebilmektedir.

KASKO genel şartlarında yer alan maddelere göre isteğe bağlı olarak oluşturulan poliçeler yine istekler doğrultusunda yenilenmekte ve sonlandırılabilmektedir.Araç sahibi adına düzenlenen poliçelerin, İkinci bir şahısa devredilmesi söz konusu olmazken, kişi aracını satsa dahi, sattığı kişiye kaskosunu verme gibi bir şansı da bulunmamaktadır .Bu durumda kişinin kaskosunu iptal ettirmesi ve alıcının da dilerse araca yeni bir kasko poliçesi düzenlemesi gerekmektedir.

Yeni bir araç alan ve farklı araca kaskosu bulunan kişilerin de eski kaskosunu iptal ettirip, yine aynı firmadan yeni araca uygun olarak düzenlenecek bir kosko poliçesi almak istemesi durumunda da iki poliçe arasında ki farkın sigortalı tarafından tazmin edilmesini ön gören şartlar aynı zamanda aracını satıp, yeniden arac almayı düşünmeyen kişiler için de kalan primlerinin geri iadesini de sağlamaktadır.

Kasko sadece bir tek durumda otomatik olarak iptal edilebilmektedir o da kasko sahibinin vefat etmesi durumunda. Eğer var ise varesetçilere kalan primlerin ödemesini yapmakla mükellef olan sigorta şirketleri, dilenirse kaskonun bu kişilere yeniden devredilebilmesini sağlamakla da yükümlüdür.