3 saniyenizi ayırın, ihtiyacınız olan sigorta ürününü seçin,
bilgilerinizi doldurun, anında %45 e varan
fiyat avantajından faydalanın
0216 290 66 30 7/24 bize ulaşabilirsiniz
info@startsigorta.com.tr
  • diğer sigorta
Diğer Sigortalar

Kadınlara Günübirlik Sigorta Hakkı Doğdu!

Sistem kişinin ayda 10 günden az çalışması ve 10 günden fazla çalışması koşullarında ayrı ayrı değerlendirilip uygulamaya koyulacak. Örneğin bir ayda 10 günden az çalışan bir bayan sadece iş kazası ve meslek kazası kolundan yaralanabilecek.

Sigorta Acentelerinin Kurumsallaşması Yasalaştı

Acentelerin merkezlerinde en az 7 yıl sigortacılık sektöründe yer almış genel müdürler bulunacak ve bu müdürler günlü birlik verilen hizmetlerin raporunu alacak. Bunun yanı sıra 5 yıl yine bu alanda hizmet vermiş müdür yardımcısı ile en az 4 yıl yüksek öğrenim görmüş, sigortacılık alanında deneyimli personeller bu şirketlerde çalışma hakkı kazanabilecek ve kritelerlere uygun vasıftaki kişiler bu işlerle meşgul olabilecek.

Tarım Sigortasında 2015 Yılı Uygulanacak Yeni Teminatlar

İlk kez 31 Aralık 2014 yılında yürürlüğe giren tarım sigortasını kapsayan risklere ek olarak, 2015 yıllında da pek çok risk faktörü bu tedavülde yerini almıştır. Çiftçi, balıkçı, besici, arıcı gibi ülkemizin önemli üreticilerini kapsayan bu uygulamalardan, sadece sigortasını yaptıran, bakanlığın çiftçi kayıt sisteminde adı geçen üreticiler ve tesisler yararlanabilecektir

Adalet Sigortası Geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde yargıda strateji planını açıkladı. Bu açıklamanın içerisinde uzun süredir üzerinde durulan sağlık sigortasına benzer bir hukuki himaye sigortanın oluşturulacağının haberi de vardı. Peki neydi bu Adalet sigortası, insanlara ne gibi faydaları vardı?

Sigorta Brokerliğindeki Yeni Düzenleme Resmi Gazetede Yayınlandı

Sigorta Brokerliği; sigorta ve reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil etmek ve sigortalının risk danışmanı olarak görevlerini icra etmek için oluşturulan bir sistemdir. Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliği İlk olarak 21.06.2008 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Bu bildiride Brokerlerin karşı tarafı yani sigortalıyı temsil ettikleri için, tarafsız, bağımsız, deneyimli ve verimli bir hizmet profili uygulamak zorunda oldukları vurgulanmıştır.

Brokerlik şirketi sadece Hazine Müsteşerlığının uygun gördüğü kurumlara ruhsat vermesiyle oluşturulabilmektedir. Şirketlere verilecek olan Hayat, Hayat dışı ve Reasürans yetkileriyle çalışmalarını başlatabilen bu kurumlar, Hazine Müsteşarlığınca 27.05.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yeni bir düzenlemeyle hizmetlerini geliştirmek ve iyileştirmekle yükümlü tutuldular.

Bu düzenlemeyle birlikte brokerlik için pek çok kriter ve göz ardı edilmeyecek başlıklar gündeme getirilmiş oldu.Kişiler için; Türkiyede yaşaması, türk hak ve hukuklarından faydalanacak vasfa sahip olması, her hangi bir suça karışmamış olması ve ceza evi geçmişi olmaması, yüksek öğrenim görmüş olması, 10 yıllık mesleki deneyime sahip olması kişilerde aranacak özellikler arasında yer alırken, Tüzel kişilerde ise; Şirket merkezinin Türkiye de olması, anonim ve limited ortaklığı adı ile kurulmuş olması, kurumun iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, kurumun yeterli hizmet alt yapısının ve insan kaynaklarının bulunması ile hazine müsteşarlığının verdiği yetki ruhsatına sahip olması da yeni düzenlemede yer alan başlıca kriterlerdir.

Yabancı brokerler için se sadece Türkiye de şube açabilme yetkisinin verilmesi tebliğ edilmiştir.Brokerlik yapacak şirket yada kişilerin ayrıca; alanında profesyonel olması ve uzman çalışmalar yürütmesi, ticari ve sinai her dalda analizler yapıp sigortalılar için en uygun risk ve çözüm yollarını görebilmesi ve zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasının yaptırmış olması da bu bildiride üzerinde durulan önemli başlıklar arasındadır.

Madencilerin Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife Ve Talimatı Belli Oldu

13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen Soma maden kazasında 301 madenci şehit olmuş ve bu büyük bilanço tarihte kara bir sayfa olarak kendine yer bulmuştur. Bu acı son yeni bir başlangıca sebep olarak, hükümetin madenciler için ‘yeni bir iş güvenliği eylem paketi’ hazırlanması nedenini de beraberinde getirmiştir.

Madencilerin daha fazla hak ve hukuka sahip olması, çalışma alanlarının güvenli hale getirilmesi ve sigortası olmayan maden işletmelerinin, durumunu güncelleyene kadar üretim yapmasının engellenmesi, gibi pek çok konuda ve başlıkta değişimler yapan Hazine Müsteşarlığı, son olarak 06.02.2015 yılında yürürlüğe giren ‘Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasını resmi gazatede yayınlamıştır. İşçilerin tamamının ferdi kaza sigorta poliçesi ile güvence altına alınması demek olan bu yeni yasa ile işçilerin karşılaştıkları göçük, yangın, su basması vb. sebeplerle gelişebilecek vakaların ve giderlerin sigorta şirketi tarafından karşılanması sağlanmaktadır.

06.05.2015 tarih itibariyle de‘ Maden Çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası tarife ve talimatı tebliği’ni de resmi gazete de yayınlayarak, teminat bedellerini kamoyuna bildiren müsteşarlık,olası bir kaza sonucu meydana gelebilecek sakatlanma, ölüm gibi vakalarda, iş yerinin kişi başına ödeyeceği teminat bedelini de 150.000 tl olarak açıklamıştır. Her personele ayrı ayrı düzenlenecek sigorta poliçelerinin net primi 700 tl olarak belirlenirken, bu yasanın 10 kişiyi aşan işletmeler için geçerli olacağını da duyurmuştur.

İşçilerin bu poliçeden faydalanabilmeleri için gelişen vakanın iş yerinde, çalışma esnasında olması ve sigorta poliçesi aktif durumdayken gerçekleşmesi şartı da bildirilmiştir. Ayrıca olası bir maden felâketinde, kaza başına 1.500 000 lirayı aşan vakalarda, Hazine Müsteşarlığı hasarı, belirlemiş olduğu ‘Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezine’ zorunlu olarak reasüre etmek zorunda kalacak, böylelikle ard arda gelebilecek yüklü miktardaki maddi hasarlarda sigorta şirketlerinin ödemelerde zorlanmaması da sağlanmış olacaktır.

Kadınlara Günübirlik Sigorta Hakkı Doğdu!

Yıllardır çalışıp hiçbir güvencesi ve hakkı olmayan gündelikçi yada bakıcı kadınlar 1nisan 2015 tarihinde zorunlu hale getirilen yeni yasa ile artık günlük de olsa sigortalanabilecek. Emeklilik yada sağlık hizmetlerini kapsamayan bir uygulama olmayan bu yeni yasa ile çalışanlar sadece iş ve meslek kazası kolundan sigortalanacak .

Sistem kişinin ayda 10 günden az çalışması ve 10 günden fazla çalışması koşullarında ayrı ayrı değerlendirilip uygulamaya koyulacak. Örneğin bir ayda 10 günden az çalışan bir bayan sadece iş kazası ve meslek kazası kolundan yaralanabilecek. Bunun yanı sıra SGK hizmetlerinden yaralanamayacak ve eğer eşinin de sigortası yoksa Genel sağlık sigortası primi ödemesi doğrultusunda sağlık hizmetlerinden faydalanacak. Farklı evlerde 10 günü aşan süre çalışsa dahi aynı kişiye hizmet vermediği için yine 10 günden az çalışma kuralına tabi olacak olan bu bayanlar, emeklilik için ceplerinden 390 tl lik prim ödemesi yapmaları da gerekecek.

Evlerinde gündelikçi yada çocuk veya hasta bakıcısı olarak bayan çalıştıran kişilerin, eğer çalışma süresi 10 günden az ise SGK ya SMS yolu ile sigorta bildirimi yapabilme kolaylığı da tanınmıştır. Ödemelerinde bu yolla tahsil edileceği sigorta primleri telefon faturasına yansıtılacaktır. Ummadık anda gelen ev kazalarına karşı, çalışanın sorun yaşamaması adına hizmeti alan kişi her ay düzenli olarak sigortaya bildirim yapması durumunda da oluşabilecek mağduriyetlerinde önüne geçilmiş olunmaktadır.

Bunun yanı sıra Evinde 10 günden fazla veya askari ücretle bayan çalıştıran kişiler, internet aracılığı ilesadece bir defaya mahsus sigorta kaydı yaptırmaları gerekmekte ve Aylık primlerin anlaşmalı bankaya ödenmesi gerekmektedir.

Böylelikle Yıllardır kendi hayatlarını belkide her türlü tehlikeye karşı sigorta altına almış ev sahipleri, hiç bir hakkı olmadan çalıştırdıkları gündelikçileri ni de bir hakka kavuşturacak ve onları bu haklarından mahrum etmeleri durumunda da sigorta kaydını yaptırmamışsa ; 5 asgari ücret, yatırılmayan her ay içinde 2 asgari ücret miktarı ceza uygulamasına maruz kalacaktırlar.

Sigorta Acentelerinin Kurumsallaşması Yasalaştı

Hazine müsteşarlığı; sigorta acenteleri yönetmeliğinde yaptığı yeni değişimlerle, firmalarınkurumsallaşması yolunda ilk adımı atmış, şubeleşmenin önüne geçiimesi için yeşil ışık yakmıştır. 12.30.2014 yılında ilk kez gündeme gelen Sigorta acenteleri yönetmeliği ile daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilme amacının güdülmesinin yanı sıra deneyim, performans, bilgi ve disiplinli çalışma potansiyelinin kurumsal kimlik altında verilmesi amaçlanarak tasarlanan bu yeni yasa; en son 1 mayıs 2015 tarihine kadar firmaların durumlarını hükümlere uygun hale getirmeleriyle başlayacaktır.

Şirketlerin müsteşarlık onayıyla limited veya anonim şirketi adı altında hizmet vermeleri ve merkez bayilerinin Türkiye’de yer alması aranılan ilk özellik arasında yer alırken, var olan acentelerin durumlarını da yeni yasaya uygun olarak iyileştirmesi ve yeni şube oluşturulmak istenmesi durumunda da müşteşarlıktan gerekli izin ve belgelerin temin edilmesi gerektiği de bir diğer başlık arasında yer almaktadır.

Yeni açılan yada var olan acentelerin ek şube açması durumunda belirli miktarda sermayeye sahip olmaları şart koşulan bir diğer husular arasında yer alırken; merkez de 300,000 yan şubelerde 25 000 liralık sermaye bulunma şartı aranmaktadır.

Acentelerin merkezlerinde en az 7 yıl sigortacılık sektöründe yer almış genel müdürler bulunacak ve bu müdürler günlü birlik verilen hizmetlerin raporunu alacak. Bunun yanı sıra 5 yıl yine bu alanda hizmet vermiş müdür yardımcısı ile en az 4 yıl yüksek öğrenim görmüş, sigortacılık alanında deneyimli personeller bu şirketlerde çalışma hakkı kazanabilecek ve kritelerlere uygun vasıftaki kişiler bu işlerle meşgul olabilecek.

Bir nevi profesyonelleşmek olarak da adlandırabileceğimiz bu yeni uygulamayla, risk esasına dayalı hesaplamalar yapılarak, hiçbir sigortacı artık kafasına göre risk primi belirleyemeyecek, istedeği gibi tutanak ve belge hazırlayamayacaktır. Tamamen yasalar çerçevesinde belirlenip oluşturulacak olan risk durumları, ödemeler, poliçeler, bir bağımsız soruşturmacı tarafından da denetlenmeye tabi tutularak her şeyin esalara uygun yürüyüp yürümediği de kontrol edilecektir.

Tarım Sigortasında 2015 Yılı Uygulanacak Yeni Teminatlar

Tarım Sigortalan Havuzu adı altında ilk kez bu yıl tanışacağımız bu sigorta sistemiyle, artık çiftçilerimizin korkulu rüyası olan pek çok afet ve diğer faktörlere karşı ürünler ve üretimler sigortalanmış olacaktır. Bunun yanı sıra üreticilerimizin belirli oranda devletten prim desteği alma hakkının doğmasıyla da yetiştiricilerimiz daha rahat bir nefes alır hale gelecek, hiç şüphesiz üretimlerde de canlanmalar söz konusu olacaktır.

İlk kez 31 Aralık 2014 yılında yürürlüğe giren tarım sigortasını kapsayan risklere ek olarak, 2015 yıllında da pek çok risk faktörü bu tedavülde yerini almıştır. Çiftçi, balıkçı, besici, arıcı gibi ülkemizin önemli üreticilerini kapsayan bu uygulamalardan, sadece sigortasını yaptıran, bakanlığın çiftçi kayıt sisteminde adı geçen üreticiler ve tesisler yararlanabilecektir. Ayrıca çiftçilerin devlet prim desteğinden yararlanabilmesi için de bu kayıtların her sene yenilenmesi gerektiğinin bilinmesinde de fayda vardır.

Peki tarım sigortalan havuzuna giren yeni kanunlar, riskler, ürünler, prim desteği oranı ve bölgeler nelerdir onlara bir göz atalım. Büyük baş hayvanlarda sigorta yaşı 8 gün, küçük baş hayvanlarda ise 3 aya indirilmiştir.Meyve bahçeleri ve seraların dolu riski ile birlikte, sel, deprem, heyelan ve fırtınadan etkilenmesine ilişkin olarak, talep edilirse don olaylarına karşıda üreticilerin ürünlerini sigortalayabilme hakları doğmuştur.

Deniz ve su ürünlerinin ölüm riski, fırtına, hortum, kafes ve ağ kazası ile predatör saldırıları riskleri de bu kapsama dahil edilmiştir.Süt ve besi sığırları ile dişi ve erkek mandalar için ölüm riski, kapalı ortamda üretilen kümes hayvanlarının ölüm ve telef olma riski, hububat ürünlerinin sap kısmı da yürülüğe giren yeni maddeler arasında yer almaktadır. Ayrıca Arıcılık sistemine kayıtlı plakalı kovanların uğrayacağı ayı saldırısı, kaza, doğal afetler durumunda uğrayacağı zararlarda sigorta kapsamında yer alacaktır.

Devlet prim desteği tüm alan ve risklerde% 50 olarak belirlenirken, açık alan meyve bahçelerinin don olayına maruz kalması durumunda çiftçiler 1/3 oranında daha ek prim desteği alma hakkına kavuşabilecektir.

Adalet Sigortası Geliyor!

Sigortacılık son yıllarda hızlı ve gelişmiş bir şekilde yol kat etmeye devam ediyor. Ardarda gelen yeni yasalar, zorunlu hale getirilen sigorta alanları, kaskodaki eş değer parça değişimi karar namesi, her biri ayrı ayrı kendi alanında önem arz etse de, hiç birisi son günlerde gündeme oturan hukuki sigorta yasası kadar dikkat çekici olmamıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde yargıda strateji planını açıkladı. Bu açıklamanın içerisinde uzun süredir üzerinde durulan sağlık sigortasına benzer bir hukuki himaye sigortanın oluşturulacağının haberi de vardı. Peki neydi bu Adalet sigortası, insanlara ne gibi faydaları vardı?

Vatandaşın ileride yaşayacağı adli sorunların, davaların, avukatlık masraflarının yapılan bu sigorta poliçesi ile karşılanmasını ön görerek tasarlanan bu mevzuat ile, insanların kendilerini yasal işlemlere karşı güvende hissetmeleri amaçlanmaktadır. İnsanları bu yeni sisteme teşvik etmek amaçlı devlet prim ödemelerine katkıda bulunmayı hedeflerken, gelir düzeyi zayıf bireylerin bile yaralanabileceği bir uygulama gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Engelli, dul ve maddi durumu yetersiz insanlara ücretsiz yargı yolunu da açmaya hazırlanılan bu plan ile artık parası olan değil, her kesimden insanın eşit olarak hakkını arayabilme imkanı da yakalanmış olacaktır. Her ne kadar dış ülkelerde yıllardır yürürlükte olan bu uygulama, ülkemize yeni ulaşmış olsa da, insanların ihtiyaç duyduğu anda haklarını arayabilecekleri bir sistemin yanı başında olduğunu bilmeleri güven duygusu uyandıracaktır.

Bir başka bakış açısıyla, avukatlarda bu kanun ile ücretlerini alabilmek için müvekkillerinin peşinde koşmak yerine, sorunsuz hizmet vermenin de rahatlığına kavuşacak, avukatta müvekkilde rahat bir yargı uygulamasında buluşacaktır.