DASK Sigortası | 2 Dakikada DASK Sigortanızı Hemen Alın, Dask Hesaplama Nasıl Yapılır? | DASK Nedir? | DASK Hesaplama | DASK Hesaplama Nasıl Yapılır? | DASK Hesaplamada Bölgelerin Önemi
phone
0216 290 66 30 7/24 bize ulaşabilirsiniz
mail
info@startsigorta.com.tr
icon
2 Dakikada DASK Sigortası Satın Al

Aşağıdaki bilgileri girin, Zorunlu DASK Sigortanızı 2 dakikada güvenli alın, poliçenizi hemen e-posta adresinize gönderelim.
  • Mevcut DASK poliçe numarasını bilmiyorsanız www.turkiye.gov.tr/dask-police-sorgulama adresinden veya haftaiçi ve cumartesi günleri (resmi tatiller dahil) 09:00 - 19:00 saatleri arasında, telefonunuzdan 125'i tuşlayarak ALO DASK desteği ile poliçe numaranızı öğrenebilirsiniz.
Dask Hesaplama Nasıl Yapılır?


Türkiye deprem açısından 5 farklı bölgeye ayrılmıştır. Her bölge için DASK hesaplama ayrıntıları farklıdır. Yazımızda DASK hesaplama ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

DASK Sorgulama


Ülkemizde her yıl belirtilen bir deprem gerçeği var. Ne zaman ve ne şekilde gerçekleşeceği belli olmayan bu afete kendimizi koruma altına alabiliyoruz. Bunu DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) aracılığıyla yapabiliyoruz. Peki, sahip olduğumuz sigortanın sorgulama işlemlerini nasıl ve nereden yapabiliriz?

DASK Nedir?

17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra ülkemizde depreme olan hassasiyetler farklılaştı. 2000 yılına gelindiğinde Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kuruldu. Yapı sahibi olan kişilerin, oturdukları yerlere zorunlu olarak sigorta yapmaları anlamına gelir.

DASK'ın temel amacı, depremden sonra oluşacak sorunları teminat altına almaktır. Örneğin; deprem sonrası yer kayması, yangın gibi durumlarda belirli limitler çerçevesinde, yapı sahibine nakit ödeme yapılır.

Zorunlu olan bu sigortanın bedelleri 5 ayrı bölgeye, binanın türüne ve yapısına göre farklılık gösterir. Burada DASK hesaplama nasıl yapılır ayrıntılarıyla vermeye çalışacağız.

DASK Hesaplama

İskan Bakanlığının hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda, ülkemiz 5 ayrı deprem bölgesine ayrılmıştır. Bunlar çok riskli bölgeden, az riskli bölgeye şeklinde sıralanır. Zorunlu deprem sigortası hesaplandığında, bölgelere göre sigorta primleri değişiklik gösterir.

Riskli bölgelerde primler, az riskli bölgelere göre daha fazla olur. Aynı biçim ve yapılarda inşa edilen bir binanın, bölgeden bölgeye, DASK primlerinin değiştiğini söylemek mümkün. Yine binanın sahip olduğu özellikler, inşaat aşamasında kullanılan malzemeler, primlerin farklılaşmasına neden olur. Hesaplama yapılırken;

- Yapının bulunduğu bölge, il göz önünde bulundurulur.

- Yapının hangi malzemelerle inşa edildiği dikkate alınır. (beton, ahşap, deniz kumu)

- Yapının büyüklüğü, kat sayısı gibi bilgiler DAKS prim hesaplamasında fark oluşturur.

Bu özelliklerin tamamı dikkate alınır. Hesaplama için gerekli bilgiler tam olarak nedir, onlara göz atalım.

DASK Hesaplama Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası ile konutunu güvence altına almak isteyenler için belirli kriterlere bakılır. Kriterlere göre fiyatların ne kadar olduğu belirlenir. Hesaplanan biçime göre meskenin prim bilgileri bulunur. Binanın değişken yapıları ve bulunduğu bölge, prim hesaplama için ölçüttür. DASK hesaplama yapılırken aşağıda yer alan bilgilere ihtiyaç duyulur.

- Meskenin yapı tarzı

- Mesken nerede bulunuyor, bölgesi (Marmara, İç Anadolu v.s)

- Yapının metrekaresi, yani büyüklüğü dikkate alınır.

Tüm bunlar dikkate alınarak hesaplama yapılır. DASK fiyat hesaplamaları tüm sigorta şirketlerinde aynıdır. Yani sigortayı yaptırmak istediğiniz zaman, sigortaya ödeyeceğini miktar aynıdır. Bunun dışında meskenin yapısı, bölgesi, büyüklüğü fiyatların değişmesine neden olur.

DASK Hesaplamada Bölgelerin Önemi

Ülkemizde her deprem olarak ayrı 5 bölge bulunur. İstanbul harici prim bilgileri bu bölgelere göre hesaplama yapılır.

İstanbul harici yerlerde 100 m2'lik yapılarda prim hesaplamaları bölgelere göre şöyle hesaplanır.

1. Risk bölgesi için çelik /betonarme /karkas yapılarda miktar 234 TL'dir. 1. Risk bölgesinde yığma kagir olan yapılar için prim miktarı 289 TL'dir. 1. Risk bölgesinde diğer yapılar için primler 205 TL olarak belirlenmiştir.

2. risk bölgesi için çelik/ betonarme/ karkas yapılarda prim 168 TL'dir. Yığma Kagir yapılar 209 TL, diğer yapılar ise 135 TL'dir.

3. risk bölgesi için betonarme/ çelik/ karkas yapılar için 95 TL, yağma kagir yapılar için 114 TL, diğer yapılar için belirlenen miktar, 72 TL'dir.

4. risk bölgesi için betonarme/ karkas/ çelik yapılarda prim ücretleri 66 TL, yağma kagir olanlarda 54 TL, diğer yapılar için belirlenmiş ücretler ise 50 TL'dir.

5. risk bölgesi olan betonarme/ çelik/ karkas yapılarda primler 55 TL, yağma kagir yapılar için 46 TL, diğer yapılar için prim miktarları 40 TL olarak belirlenmiştir.

Görüldüğü üzere ilk risk bölgesinde prim miktarları yüksekken, geçişlerde miktarlar azalıyor. Bu risk bölgeleri, depremin yaşanma ihtimalleri şeklinde değerlendirilir. Zorunlu deprem sigorta DASK hesaplama sadece bölgelere göre yapılmaz. Binanın yüz ölçümü ve diğer ölçütler değerlendirme altına alınır.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Giren Yerler

Yapılar için DASK sigortası yapıldığında dikkate alınan bazı bölgeler mevcut. Hesaplama yapıldığında bu bölgeler teminat altındadır. Belirtilen yerlerde oluşacak zararlar DASK tarafından karşılanmaktadır.

- Yapının ana duvarlarının tamamı

- Yapının temelleri

- Bağımsız olan bölgeleri ayırmış ortak duvarlar

- Tavan ve taban kısımlarını tamamı

- İstinat duvarları ve bahçeler

- Merdiven bölümleri

- Koridor kısımları, binanın içerisindeki asansör bölümleri

- Çatı ve baca gibi ortak ihtiyaç alanları

- Sahanlıklar ve buna benzer tüm tamamlayıcı bölümler, DASK hesaplama kapsama alanına girer. Bu bölgelerin tamamı içinde oluşacak hasarlar için tazminat ödemeleri yapılır.

DASK Neden Yapılmalıdır?

Türkiye'nin jeopolitik konumu, doğal afetlerin yaşanmasına oldukça açıktır. Doğal bir afet olan deprem ülkemizin gerçeğidir. Tabi ki deprem önlenemez, ancak yapılacak sigorta ile hasarların güvence altına alınması mümkündür. Kriterlere uyan ve primlerini ödeyen yapıların, deprem sonrası zararları, DASK tarafından nakit şekilde karşılanır.

Zorunlu deprem sigortası primleri, yaşanabilecek deprem felaketinde oluşturacak hasarın yanında, çok az bir miktardır. Kendinizi ve içerisinde bulunduğunuz yapıyı garanti altına alabilirsiniz. Zorunlu Deprem Sigortası olmayan yapıların, diğer konut sigorta işlemleri yapılamamaktadır.

Sigorta Bedeli Nasıl Bulunabilir?

İlk olarak bölge için riskli alan bölgelerine bakılır. Daha sonra meskenin metrekare bedeli belirlenir. Hemen ardından meskenin brüt veya tam yüz ölçümü bulunur. Metrekare bedeli ve yüz ölçümü çarpılır. Ortaya çıkan sonuç prim şeklinde yansıtılır. Zorunlu Deprem Sigortası için ödenecek primler, kanunlarda yer alan ölçütlerden daha fazla olamaz.

Zorunlu Deprem Sigorta Primlerinde İndirim Yapılır Mı?

Prim hesaplama işlemleri kurallara göre ortaya çıkarıldı. Bu primlerde indirimler yapılabilir mi, ona bakalım.

- Alınan inşaat ruhsatının 2007 ve sonrası dönemleri kapsaması neticesinde tarifeye ek olarak oranlarında indirim uygulanacaktır.

- Bina veya sitelerin içerisinde bulunan konutların tamamının bir arada sigortalanması durumunda indirim uygulanır. Bu indirim miktarı tüm konutlar için %20 oranında gerçekleşecektir.

- Yenileme dönemlerinin erken süreler içerisinde yapılması halinde oranlı indirim yapılır. Bu indirim ilk üç yenileme için geçerli olacaktır. Üçüncü yenileme işlemlerinden sonraki süreçlerde indirim oranı %20 olarak hesaplanır.

Sigorta Hesaplamasında Arsa Bedeli Dikkate Alınır Mı?

Sigortanın bedel miktarına arsa geçersiz eleman olarak eklenir. Yani depremde konutun tamamen yıkılması durumunda dahi, arsa değeri dikkate alınmayacaktır.

Poliçe Yaptırmak İçin Hangi Belgelere İhtiyaç Duyulur?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak isterseniz, aşağıdaki bilgi ve belgeler gerekli olacaktır.

- Sigortalı kişinin adı, soyadı, cep ve ev telefon bilgileri, T.C kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi kimlik numarası bilgileri gereklidir.

- Sigortası yapılacak olan meskenin; tapu bilgisi, açık adresi, yapı tarzı, inşa edildiği yılına ait bilgiler, hasar durum tespit değerlendirmesi, meskenin tapu içinde yazılan yüz ölçümü, toplamda sahip olduğu kat sayısı bilgileri gereklidir.

Konut İçerisinde Yer Alan Eşyalar Kapsama Altında Mı?

Hayır. Konut içerisinde bulunan eşyaların zararı durumunda, bunun için tazminat bedeli ödenmeyecektir. Sadece binanın içerisi (belirlenen yerler) sigorta kapsama alanı içerisindedir. Eşyalar için kişi isterse İhtiyari Sigortası yapabilir.

Zorunlu Deprem Sigortanızı Yaptırmayı Unutmayın

Zorunlu Deprem Sigortası büyük depremden sonra ilgiyle karşılanmıştır. Verilere göre son 13 yılda 9 kat artmıştır. Sizde Zorunlu Deprem Sigortası yaparak zor günlerinizi güvence altına almalısınız.

Bu yazı 20.01.2021 tarihinde 65157 sıra numarası ile oluşturulmuştur.