DASK Sigortası | 2 Dakikada DASK Sigortanızı Hemen Alın, dask, dask sigortası, dask hesaplama, deprem sigortası, zorunlu deprem sigortası, dask fiyatları, dask poliçe
phone
0216 290 66 30 7/24 bize ulaşabilirsiniz
mail
info@startsigorta.com.tr
icon
2 Dakikada DASK Sigortası Satın Al

Aşağıdaki bilgileri girin, Zorunlu DASK Sigortanızı 2 dakikada güvenli alın, poliçenizi hemen e-posta adresinize gönderelim.
  • Mevcut DASK poliçe numarasını bilmiyorsanız www.turkiye.gov.tr/dask-police-sorgulama adresinden veya haftaiçi ve cumartesi günleri (resmi tatiller dahil) 09:00 - 19:00 saatleri arasında, telefonunuzdan 125'i tuşlayarak ALO DASK desteği ile poliçe numaranızı öğrenebilirsiniz.
Dask Sigortası Hakkında Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar


DASK, ülkemizdeki konutların yaşanan doğal afetlerden dolayı gördükleri hasarların karşılanması kurulan ve hizmet veren Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısaltılmışıdır. Devlet tarafından aktif hale getirilmiş olan zorunlu deprem sigortası da DASK olarak anılır.

DASK Sigortasının Amacı Nedir?


Ülkemiz, aktif deprem kuşağının kesişim noktasında yer alır. DASK'ın kuruluş amacı da ülkemizde depremlerin yaşanması halinde, yaşanan hasarı minimum hasarla atlatmaktır. Bu hasarın vereceği zararları da en iyi şekilde tanzim edebilmektir. Zorunlu Deprem Sigortası denmesinin nedeni budur. Aktif kuşakta yer alan ülkemizde zararları en aza indirmek, yaşanan zararları da tanzim edebilmektir. DASK'ın poliçe kısmında yer alan maddeler de deprem sonucunda yaşayacağınız sorunların tümünü devlet güvencesi altına alır.

DASK'ın bir diğer kuruluş amacı; devletin olası yaşanabilecek hasarlara karşı fonlarının olmasını sağlamaktır. Böylece devletin, depremden dolayı hasarları minimum seviyeye düşecektir. Prim miktarları, tüm sigorta şirketlerinde aynı olan zorunlu deprem sigortası, sağlıklı bir şekilde yapılaşmanın sağlanabilmesi için de önemli bir kuruluştur.

DASK Kapsama Alanları Nelerdir?


DASK (zorunlu deprem sigortası) amacı, depremden dolayı ev ve iş yerlerinde meydana gelebilecek hasarları tüm yönleriyle karşılamaktır. Güvence kapsamında; depremden ötürü yaşanan yer kaymaları, yangınlarda, tsunamide ortaya çıkan zararlar, devlet tarafından karşılanır. DASK'ın binanız içerisinde sigorta altına aldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir;

- Çatı, sahanlık, binanın temeli, taban ve tavan kısımları, bina içindeki ortak duvarlar, asansör, baca, koridor, ana duvarlar, merdivenlerin tümü, istinat duvarları, tamamlayıcı bütün bölümler. Burada yer alan bölümlerin tamamı, DASK'ın güvence kapsamı altındadır. Depremden dolayı bu alanların zarar görmesi halinde, zorunlu deprem sigortası tarafından karşılanır.

Zorunlu Deprem Sigortasının (DASK) Kapsamı Altında Olan Binalar


Zorunlu Deprem Sigortasının temel alanı, belediyenin sınırları içerisinde yer alan tüm bölümleri kapsar. Afet Sigortalı Kanununun 6305 sayılı maddesinde göre aşağıda tanımlanan şekildeki yapıların tamamı Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamı altına alınır.

- Özel mülkiyet olup, tapuya kayıtlı olan meskenler üzerinde inşa edilen binaların tamamı, DASK sigortası kapsamı altındadır.

- Yukarıda belirtilen binalarda ofis nitelikte olan bütün yapılar, kapsamı altında bulunur.

- Deprem nedenlerinden dolayı devlet tarafından inşa edilen tüm yapılar, yine deprem nedeniyle, devlet tarafından sağlanmış kredilerle inşa edilmiş olan yapılar, kapsama altında bulunur.

- Kat Mülkiyeti Kanununa giren müstakil yapılar. DASK, yukarıda belirtilen şartları yerine getirmiş olan;

- Kat desteği sağlanan binaları,

- Tapuda vasıf olarak arsa görünen yapıları ve henüz cinsi belirtilmemiş yapıları kapsama altına alır. 2000 yılından önce bağımsız olarak inşa edilen, tapusu bulunmayan konutların sigortaları, arsa tapusunda yer alan bilgilere göre, kişinin talebiyle yapılabilir. Ancak kişinin talebi mutlaka olmalıdır.

Zorunlu Deprem Sigortasının (DASK) Başvurusu Nasıl Yapılıyor?


Yukarıda yer alan şartları kapsayan yapılarınızın Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak için gerekli belgelerinizi hazırlayarak sigorta şirketine başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekir. Başvuru ensasında yanınızda bulunan belgelerin listesi şu şekildedir.

- Sigortalanacak olan yerin tüm/tam adresi,

- Sigortayı yapacak olan kişinin kimlik belgesi ve iletişim bilgileri,

- İlgili olan tapunun bilgileri,

- Sigortası yapılacak olan konutun, yapı tarzını ve inşa yılını gösteren belge detayları,

- Sigortası yapılacak binanın, hasar durumu, kat sayısı, yüz ölçümü, kullanım biçimi de DASK sigortası yaparken gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası Yapmak İçin Ne Kadar Öderim?


Her şeyden önce prim miktarının belirlenebilmesi için tüm hesaplamaların yapılması gerekir. Bu hesaplama işlemi; sigortalanacak olan yapının özelliklerine göre farklılıklar gösterir. Ancak hesaplama işlemi bir kez yapıldıktan sonra, bu tüm sigorta şirketlerinde artık geçerli olacaktır. Türkiye deprem alanları haritası baz alınıp, 5 farklı deprem bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerde risk oranı daha fazla bölgelerde sigorta primleri daha yüksekken, riskin daha aşağıda yer alan bölgelerde ise prim miktarları daha düşük olmaktadır. Deprem sigortası için primler bunun haricinde de farklı nedenlerden dolayı farklılık gösterebilir.

Binanın bulunduğu bölge ilk olarak belirlenir. Yapının birim fiyatı gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra hesaplanır. Tüm hesaplamalar yapıldıktan sonra sigortanın yapılacağı alan ile çarpılır. Bu şekilde DASK sigorta primleri belirlenmiş olur. Hesaplanan miktar, yıllık olarak belirlenir. Görüldüğü gibi zorunlu deprem sigortası konusunda ödeyeceğiniz miktar farklı nedenlerden ötürü değişkenlik gösterebilir. Bu tamamen bulunduğunuz konum ve binanın yapısıyla alakalıdır.

dask, dask sigortası, dask hesaplama, deprem sigortası, zorunlu deprem sigortası, dask fiyatları, dask poliçe

DASK Ödemeleri Hangi Şekilde Yapılır?


DASK, yaşanan depremden sonra sigorta kapsamı alanında bulunan yapılar için belirli koşullar ve şartlara bağlı olarak ödemeler gerçekleştirir. İlk olarak DASK hasar görülen miktarı belirler. Bunun için de ödenmesi ön görülen miktar hesaplaması yapılır. Hasar için miktar hesabı yapıldıktan sonra bu miktarlar, DASK tarafından en geç 1 ay içerisinde yapı sahiplerine gerçekleştirilir. Ancak sigortası olan kişi bazı hususlar gerçekleştiğinde, ödenen bu tazminat hakkını kaybetme riskiyle karşılaşabilir.

Örneğin; depremden zarar gören yapının, proje aşamasında yapılırken bir eksiklik söz konusu olmuşsa, sigorta sahibi tazminat hakkını kaybetmiş olur. Yani binanın yapılış esnasında bazı eksiklikleri söz konusu olmuşsa bu da yaşanan depremde hasarın oluşması için neden olmuşsa prim hakkı ne yazık ki kaybedilmiş olur. Bu hususa da sigorta yaptıracak olan kişinin dikkat etmesi, tazminat hakkını almasında yarar sağlayacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortası DASK Kapsama Alanı Dışında Olan Durumlar


Dask poliçe şartlarına bakıldığı zaman, zorunlu deprem sigortası sadece depremden ötürü meydana gelen hasarları karşılar. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü hasarlar meydana gelirse sigorta kapsam dışında kaldığı gibi bazı diğer hususlar da kapsam dışında kalır. Sigorta sahibinin bunları bilmesi, daha sağlıklı bir biçimde tazminat alması için yararlı olur. İşte Zorunlu Deprem Sigortasının kapsama alanı dışında yer alan durumlar.

- Yaşanan deprem sonrasında enkaz oluşması durumunda, enkazın kaldırılması kapsama alanının içerisinde yer almaz.

- Deprem nedeniyle yaşanabilecek kar kayıpları da DASK tarafından karşılanmamaktadır. Bu tamamen kar kaybı yaşayan kişinin sorumluluğu altındadır.

- Yine deprem sebebiyle işlerin durması ve bundan dolayı oluşacak maddi zararlar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı alanına girmez.

- Deprem nedeniyle kişinin kira kayıpları söz konusu olmuşsa bu durum DASK tarafından karşılanmayacaktır.

- İş yeri için oluşabilecek masraflar ve alternatif adresler için ikametgah masrafları için Zorunlu Deprem Sigortası masrafları karşılamayacaktır.

- Mali anlamda tüm zararlar ve bundan kaynaklı oluşabilecek diğer tüm zararlar sigortanın kapsamının dışında tutulur.

- Deprem esnasında taşınır malların, eşyaların ve benzerleri tüm ürünlerin zarar görmesi, Zorunlu Deprem Sigortasının kapsama alanının dışında tutulur.

- Bedensel olarak depremden zarar görme durumları, vefat durumları sigortanın kapsamı dışında bulunur. Dolayısıyla bu gibi istenmeyen durumların yaşanması için herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

- Deprem yaşanması nedeniyle yaşanacak olan yangınlar, tsunamiler, yer kaymaları dışındaki durumların yaşanması halinde sigorta kapsam dışında olur.

- Deprem haricinde, binada zamanla meydana gelmiş tüm kusurlar ve yapı inşası esnasında eksiklikler olması, Zorunlu Deprem Sigortasının dışında tutulur.

Bu durumlarda tazminat almak istiyorsanız, yapmanız gereken şey Zorunlu Deprem Sigortasına ek olarak konut ve diğer sigortaları yapmak olacaktır. Ancak bu sigortaları yapmadan önce kapsama alanlarına mutlaka dikkat etmelisiniz.

DASK Tarafından Ödenen Azami Miktar Ne Kadardır?


DASK kuruluş felsefesi olarak, insanların yaşanabilecek depremden sonra hayatlarına devam etmek için çeşitli prosedürler uygular. Bunlardan birisi de ödenecek olan azami miktardır. 7 Eylül 2019 yılında kararlaştırılan azami ödeme miktarı (en yüksek) 215 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarın üzerinde ödemeler yapılmamaktadır. Azami tutar hesaplaması, yıkılan yapının tekrardan inşası masrafları hesaplanmıştır. Bu miktara arsa maliyeti dahil edilmemiştir. Yine miktar sigortalı kişinin bulunduğu meskenin konumu ve yapısına göre ödemiş olduğu sigorta primi de bu azami miktarın belirlenmesinde önemli bir faktördür.

Yani kişinin ödemiş olduğu prim risk bölgesi, yapı büyüklüğü gibi sebeplerden dolayı çoksa ödenen miktarda buna göre azami miktara daha çok yaklaşılır. Fakat bazı durumlarda maliyetler bu belirtilen azami tutarı aşabilir. Bu gibi durumların yaşanması halinde, sigortalının diğer sigortalarını (konut sigortası v.b) yapması tavsiye edilir. Bu da Zorunlu Deprem Sigortası Yapılırken sigorta şirketinden özel olarak talep edilebilir. Şartların ve prim miktarlarının ne kadar olduğu da öğrenilmiş olacaktır. Çok sayıda uzman, Zorunlu Deprem Sigortası yapıp, bina masrafları yüksek olacak kişilere mutlaka konut sigortası yapmasını önerir. Sizde konut sigortanızı yapıp, deprem sonrası mağduriyet yaşamayın.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar Var Mı?


Zorunlu Deprem Sigortası, sadece yukarı kısımda belirttiğimiz yapıları kapsama altında tutar. Eğer bunların hangileri olduğunu bilmek istiyorsanız, DASK kapsama altında olan binalar başlığının içeriğine tekrar göz atabilirsiniz. Peki, kapsamı dışında kalan binalar neden kapsama altına alınmaz. İlk olarak belirtmeliyiz ki, DASK poliçesinde bu şartların tamamı yer alır. Yani hangi yapıların kapsama altına alınmasına uygun olduğu, olmadığı gibi detaylar bulunur. İşte kapsamı alanı dışında kalan binalar;

- Köylerde veya mezralarda sürekli oturum için inşa edilmiş olan binalar, DASK kapsamı alanının dışında yer alır. Bunun nedeni köylerin belediye sınırları dışında yer almasıdır. Dikkat ederseniz, yukarıda belediye sınırları içerisinde bulunan binalar, kapsama içinde yer alır demiştik.

- Kamu Kurumlarına ait olan binaların depremden dolayı hasar görmesi, bağımsız tüm bölümler DASK kapsamının dışında bulunur.

- Sınai ve ticari amaçla kullanılan binalar da sigortanın kapsamının dışında bulunur.

- Mühendislik hizmetlerini almamış binalar, yani projesi olmadan yapılan binalar, aykırı yapılan binalar kapsamında bulunduğundan, depremde yaşanacak sorunlarda DASK tarafından tazminatları karşılanmaz.

- Binanın taşıyıcı kısmının yeterli yapılmamış olması veya zayıflatıldığı anlaşılan tüm binaların Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamı dışında kaldıklarını söyleyebiliriz. Aynı şekilde belirtilen bir projesi olsa bile varsa, bu projeye tabi olarak yapılmadığı anlaşılan binalar da kapsam dışında kalır.

- Yetkili makamlarca yıkılması ön görülen ve kullanılması na mümkün olan tüm binalar, bu sigortanın kapsamı alanının dışında yer alır.

Burada belirtilen yapıların tamamı, Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamının dışında yer tutar. Bu nedenle bu gibi yapılara sigorta işlemleri yapılmadığı gibi, sonradan anlaşılması halinde tazminat hakkı verilmez. Ancak DASK kapsamının altında kalan bazı yapılar için İhtiyari Deprem Sigortası yaptırmak mümkündür. Peki bu yapılar hangileridir?

- Köyler bilindiği gibi belediyenin denetim yapmasının pek mümkün olmadığı gerekçesiyle kapsam dışında tutulur. Ancak köylerde inşa edilmiş yapıların, İhtiyari Deprem Sigortası kapsamı altına alınabildiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle köylerde yapılan binalar için istendiği takdirde, İhtiyarı Deprem Sigortası yapılması mümkündür. Bu durum DASK poliçe kapsamı altında tutulur. Yani diğer sigorta kapsamı ile ilgilidir. Bu nedenle İhtiyari Deprem Sigortası şartlarına bakılmalıdır.

- Sınai ve ticari amaçlarla inşa edilip, bu amaçlarla kullanılan yapılar için de yine İhtiyari Deprem Sigortası yapılabilir. Bu da tamamen isteğe bağlıdır. Herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir.

DASK Poliçe Prim Sorgulama Nasıl Yapılır?


Yukarıda belirttiğimiz gibi DASK için primler yıllık bazda ödenmektedir. Bu miktarların belirlenmesi de yapının bulunduğu konumu, binanın ne zaman yapıldığı ve yapı tarzı etkili olur. Eğer DASK hesaplama ile bunu öğrenmek istiyorsanız aşağıda yer alan bilgilerinizi bilmeniz halinde, dask.gov.tr üzerinden yapabilirsiniz. Prim bedellerini hesaplamanız için bilmeniz gerekenler listesi şu şekildedir.

- Meskenin bulunduğu il, ilçe, bucak, köy bilgilerini bilmeniz gerekiyor.

- Meskenin bulunduğu yapının, yapı tarzı bilgileri de mutlaka bilinmelidir.

- Meskenin hangi yıl inşa edildiği sorgulama yapımında gereklidir.

- Dairenin yüz ölçüm bilgileri de sorgulamada bilinmelidir.

- Varsa poliçenin yenilenme bilgisi de bulunmalıdır. (İlk defa yapılacak sigortalarda poliçe indirimi bulunmaz. İlk yıl poliçe yenilemesi için oranında indirim uygulanır. Yine eğer ikinci yıl ve üzeri poliçe yenilemesi yapılacaksa bu alan seçilerek, %20 oranında indirimden faydalanılabilir. Bu indirimler DASK hesaplama işlemlerinde mutlaka gerekli bilgilerle yer verilmelidir.

Sorgulamaya devam ederek bu bilgileri tek tek belirttiğimiz gibi girmelisiniz. Ardından ise orada bulunan 'hesapla' butonuna tıkladıktan sonra hesaplama işlemleri yapılacaktır. Sorgulama yapıldıktan sonra karşınıza sigortanın toplam bedeli ve prim bilgileri çıkacaktır. Yine herhangi bir indirimden faydalanma durumunda bu bilgiler burada yer alır.

DASK Poliçe Sorgulama Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası sorgulama yapmadan önce, DASK poliçe sorgulama işleminin neden yapıldığının detaylarına bakalım. DASK poliçe sorgulaması, kişinin sigortasının olup olmadığını, olan sigortasının devam edip etmediğini öğrenebilmesi için yapılmaktadır. Bu sorgulama işlemi sayesinde poliçenin sonlanıp sonlanmadığı da öğrenilebilir. Sorgulama sayesinde, yapısının teminat altına alınmasını işlemlerini yapabilir. Sigortanızın poliçe sorgulama işlemlerini yapmalısınız. Peki, DASK poliçe sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılabilir?

İlk olarak belirtmeliyiz, sorgulama işlemi iki farklı yerden de yapılabilir. Bu sorgulama işlemi hem e- devlet üzerinden hem de dask.gov.tr üzerinden yapılabilir. Biz buradan dask.gov.tr üzerinden nasıl yapılacağını anlatacağız. Ancak her ikisi de neredeyse aynı işlemler yapılarak sorgulanabilir. Sorgulama yapabilmeniz için çeşitli bilgilere ihtiyacınız olacak. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

- Ad ve soyad, DASK poliçe numarası,
- T.C. Kimlik numarası ve DASK poliçe numarası,
- T.C. Kimlik numarası ve il/ilçe bilgileri ile,
- Unvan ve DASK poliçe numarası ile,
- Vergi numarası ve DASK poliçe numarası ile,
- Vergi numarası ve il/ilçe bilgileri kullanılarak,
- Pasaport numarası ve DASK poliçe numarası
- Pasaport numarası ve il/ilçe bilgisiyle yapılabilir,
- Yabancı Kimlik Numarası ve DASK poliçe numarası ile,
- Yabancı Kimlik Numarası ve il/ilçe bilgisi ile
- Adres Kodu ve T.C. Kimlik Numarası ile
- Adres kodu ve Vergi numarası ile sorgulama,
- Adres Kodu ve Yabancı Kimlik Numarası ile sorgulama işlemi yapılabilir.
Bu adımlar izlenerek poliçe sorgulama işlemi yapılabilir. Ancak bunun sadece var/yok bilgisi paylaşıldığı alan olarak bilmeniz gereklidir. Yukarıda saydığımız bilgilerinizin herhangi ikisiyle sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Sorgulama ile öğrenebileceğiniz bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

- Poliçenin başlamış olduğu tarih,
- Poliçe numarası
- Poliçenin ne zaman sonlanacağına dair tarih bilgisi
- Pafta/Parsel/Ada alanı
- Riziko adresi
- Hangi sigorta şirketi üzerinden poliçenin yapıldığı,
- Prim bilgilerinin tümü
- Acente bilgileri
- Sigortanın bedeli

Yukarıda belirttiğimiz diğer poliçe devam sorgulaması haricindeki bu poliçe sorgulama işlemi de oldukça önemlidir. Çünkü yaptırmış olduğunuz DASK sigortası hakkında bilginizin olması, haklarınızı bilmeniz anlamına geliyor.

Zorunlu Deprem Sigortası Fiyatları Hakkında Detaylı Bilgiler

Yukarıda DASK fiyatları nasıl hesaplanır, nasıl sorgulanır gibi bilgilere yer vermiştik. Burada ise biraz daha detaya inerek sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Daha öncede değindiğimiz gibi Türkiye'de Zorunlu Deprem Sigorta primlerinin belirlenmesi için 5 ayrı bölgeye ayrılmıştır. Yapılan bu ayrımlarla prim hesaplamaları yapılması amaçlanır. Ancak bölge ayrımının ve prim hesaplamanın il il şeklinde yapılmadığını belirtmek istiyoruz. Yani bölge ayrımında ilçe ilçe faktörüyle hesaplama işlemi yapılmaktadır. Bunun dışında diğer bir önemli husus, binanın yapılış biçimi de sigorta primlerini doğrudan etkiler. DASK fiyatları burada önemli bir değişikliğe uğrayabilir. İşte yapının yapılış biçimine göre hesaplama işlemi,

- Bina çelik, karkas veya betonarme olarak sayılıyorsa, 1. risk bölgesinde ise prim 2.20 oranında olur. 2. risk bölgesinde 1.55 oranında, 3. risk bölgesinde 0.83 oranında, 4.risk bölgesinde 0.55, 5. risk bölgesi (en az riskin olduğu bölge) 0.44 oranında poliçe prim oranı uygulanır.

Bina yağma kagir yapılar biçiminde ise 1.risk bölgesinde 3.85 oranı, 2.risk bölgesinde ise 2.75 oranlı, 3. risk bölgesine 1.43 oranında, 4. risk bölgesinde 0.60, 5 risk bölgesinde 0.50 oranıyla prim hesaplaması yapılır.

- Bina bu belirtilen iki yapı tarzından farklıysa, yani diğer yapılar içerisinde bulunuyorsa, 1. risk bölgesinde 5.50 oranlı, 2. risk bölgesinde 3.53, 3.risk bölgesinde 1.7 4. risk bölgesinde 0.78, 5 .risk bölgesinde 0.58 oranlarıyla hesaplama yapılır.

Görüldüğü gibi binanın nasıl yapıldığı da prim oranının belirlenmesinde önemli ölçüde etkilidir. Çünkü binanın depremden etki görmesi ne kadar yüksekse prim fiyatları da yükselişe geçer. Eğer risk daha düşükse hangi bölgede yer aldığına bağlı olarak bu oranlarda farklılıklar oluşabilir. DASK fiyat hesaplama yapılırken tüm bu detaylar dikkate alınır.

DASK Sigortamı Hangi Firmada Yaptığım Önemli Mi?

Sigorta şirketleri, özel olarak kurulduklarından marka değerleri bulunur. Bu nedenle Zorunlu Deprem Sigortasının hangi sigorta şirketinde yapıldığına dikkat edilmelidir. Yapılacak olan şirketin güvenilir olması, önemlidir. Yine sigorta şirketinin sizinle olan diyaloğu, size hatırlatmalar yapıp yapması önem arz ettiğinden, bunlara da mutlaka dikkat edilmelidir. Daha kurumsal, profesyonel olan sigorta seçimi yapmak doğru olacaktır.

Ülkemizde Risk Bölgeleri Neye Göre Belirleniyor?

Türkiye bir deprem bölgesidir. Dolayısıyla en düşük riskli olan bölge bile diğer bölgedeki depremden etkilenerek sorun yaşayabilir. Elbette riskli bölgeye oranla daha az problem yaşanır. Ancak risk her alanda bulunur. Risk bölgeleri de fay hatlarına göre belirlenmektedir. Fay hat çizgileri deprem olasılığının daha yüksek veya düşük olduğunu belirlediğinden değerlendirme buna göre belirlenir. Yine kırık fay hatları gibi konular da risk bölgelerini ayrıştıran durumlardan biridir.

DASK Sigortası Neden Yapılmalıdır?

Hangi bölgede olursanız olun, risk her zaman her yerde bulunur. Örneğin komşu ilinizde yaşanacak deprem ister istemez sizi de etkileyecektir. Bu nedenle bölgenizin önemi çok fazla yoktur. Zorunlu Deprem Sigortanızı yaparak, kendinizi bir nevi garanti altına almış olursunuz. Yine bu toplumsal probleme de katkı vermiş olursunuz. Çünkü Türkiye'de yapıların büyük bir çoğunluğu kaçak olarak inşa ediliyor. Sigortanın yapılması bilinci artıracağından, bu kaçak yapıcılığın önünde de durmuş olur, engellenmesine katkıda bulunursunuz. Sağlıklı, huzurlu ve depremsiz günlere.

Diğer makaleler
DASK Sorgulama
DASK Prim Hesaplama
DASK Hesaplama

Bu yazı 10.04.2021 tarihinde 89370 sıra numarası ile oluşturulmuştur.